Projenin Kapsamı

Kardeşlik Bağı, Suriyeli mülteci çocuklara yönelik eğitim, sosyal destek ve rehberlik projesidir. Proje kapsamında gönüllü üniversite öğrencisi ya da mezunu gençleri, dernek merkezimizde mülteci çocuklarla bir araya getiriyor; çocuklara Türkçe öğretilmesini ve takviye dersler verilmesini sağlıyoruz. Aynı zamanda burs desteği ile mülteci çocukların okula devamlılıklarını temin ediyor; sosyal uyumlarını artırmak için oyunlar, etkinlikler ve geziler düzenliyoruz.

Projenin Amacı

Kardeşlik Bağı Projesi ile öncelikli olarak savaş, göç, toplumsal dışlanma vb. travmatik yaşantılara maruz kalmış çocuklarla gönüllüler arasında kardeşlik bağlarının kurulmasını ve bu bağın iyileştirici etkisi ile çocukların hayatında psikolojik, sosyal ve akademik açıdan olumlu bir gelişim sağlanmasını amaçlıyoruz.

Projenin Hedefi

Kardeşlik Bağı Projesi ile;

- Türkiyeli genç gönüllüler ile mülteci çocuklar arasındaki kardeşlik bağlarını kuvvetlendirmeyi, 

- Suriyeli çocukların okula devamlılığını sağlamayı, okula devam eden çocukları, okul takviye dersleri ile akademik açıdan desteklemeyi,

- Çocukların psikososyal ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olarak psikolojik iyi oluşlarını artırmayı,

- Çocukları, gönüllülerle kuracakları etkileşim aracılığıyla zararlı alışkanlıklardan ve riskli davranışlardan uzak tutmayı, çocukların art niyetli insanlarla yakınlaşmalarını ve istismar edilmelerini önlemeyi,

- Mülteci çocuklara verilecek burs desteği ile çocukların eğitimi önündeki ekonomik engelleri ortadan kaldırmayı ve çocuk işçiliğini önlemeyi,

- Suriyeli çocukların yaşadıkları şehre, kültüre uyumlarını kolaylaştırmayı ve aidiyet duygularını artırmayı,

- Çocukların ailelerinin birbirleriyle ve gönüllülerle kuracağı iletişimle, algıladıkları sosyal destek düzeyini artırmayı,

- Çocukların ailelerine, çocukların gelişim ve eğitimleri, sahip oldukları haklar vb. konularda bilgi verilerek ebeveynlerin farkındalıklarının artmasını sağlamayı,

- Gönüllü katılımıyla, iyilik için fedakârlıkta bulunan, sorumluluk alan, üreten insan kaynağını geliştirmeyi ve yaygınlaştırmayı,

- Mültecilere yönelik önyargıları kırmayı, toplumdaki merhamet ve empati duygularını geliştirmeyi hedefliyoruz.

Proje Katılımcıları ve Program İçeriği

Proje katılımcıları, dernek merkezimizin bulunduğu İstanbul’un Fatih ilçesinde ikamet eden, 10-14 yaş arasındaki mülteci çocuklar ile dezavantajlı çocuklarla çalışma konusunda eğitim alan 18-30 yaş arasındaki üniversite öğrencisi/mezunu gönüllülerden oluşuyor. Kardeşlik Bağı Projesi’nde öncelikle 4 akran çocuk ve 2 gönüllüden oluşan ve dernek merkezimizde haftada 3 saat bir araya gelen “kardeşlik grupları” oluşturuyoruz. Dernek merkezimizdeki bu buluşmalarda, gönüllülerimiz, gruplarındaki çocukların bireysel ihtiyaçlarına göre takviye ders anlatımı yapıyorlar. Bunun yanında, her bir kardeşlik grubu ayda bir çocukların ilgi ve yeteneklerine göre bir etkinliğe (kültürel geziler, spor aktiviteleri, bilim-sanat atölye çalışması vb.) katılıyor. Ayrıca belirli zamanlarda, projedeki tüm kardeşlik gruplarının dahil olduğu toplu etkinlikler düzenliyoruz.

Kardeşlik Gönüllüsü Seçimi, Eğitimleri ve Danışmanlık Toplantıları

Her proje dönemi öncesi gönüllü çağrısı yapıyor, adaylarla gerçekleştirilen mülakat ve eğitim programının ardından dönem boyu görev alacak gönüllüleri belirliyoruz. Gönüllülük sözleşmesini imzalayarak “kardeşlik gönüllüsü” olan ekibimizle, proje süresince kardeşlik gruplarının takibi, olası problemlerin istişare edilmesi ve motivasyonlarının yüksek tutulması için uzman psikolojik danışman yönetiminde iki haftada bir danışmanlık toplantıları gerçekleştiriyoruz.

Projeden İstifade Edecek Çocukların Belirlenmesi

Projeden istifade edecek çocukları, derneğimizin İstanbul-Fatih’te yıllardır yürüttüğü yardım çalışmaları sırasında tespit edilen bin beş yüzü aşkın çocuktan, eğitime devam edebilmek için akademik, sosyal ve ekonomik desteğe ihtiyacı olan 10-14 yaş arası Suriyeli öğrenciler arasından seçiyoruz. Çocuklar ve aileleri ile mülakat yapıyor, projeye devamlılık sözleşmesinin çocuk ve velisi tarafından imzalanmasının ardından çocukları projeye dahil ediyoruz. Proje kapsamında ailelere proje süreci, eğitim sistemi, sahip oldukları diğer haklar hususunda bilgilendirmede bulunuyoruz.

Burs Desteği

Çocukların maddi imkânsızlıklar nedeniyle okuldan ayrılıp, işe dönmelerinin önüne geçmek ve ihtiyaçlarını karşılayarak okula devamlılıklarını teşvik etmek için çocuklara aylık burs desteği sağlıyoruz. Ayrıca projeye dâhil olan gönüllülerin proje kapsamında yaptıkları harcamaları, gönüllü destek bursuyla karşılıyoruz.

Raporlama ve Analiz Süreci

Kardeşlik Bağı Projesi’ni; çocuklar, aileler ve gönüllüler üzerindeki etkilerinin ölçülebilmesi, eksikliklerinin tespit edilmesi ve geliştirilerek yenilenmesi, daha sonra farklı şahıs ve kurumlar tarafından yapılabilecek çalışmalara veri sunabilmesi ve örnek olabilmesi amacıyla aynı zamanda bir araştırma projesi olarak görüyoruz. Bu kapsamda, üniversitelerle işbirliği yapmayı, sosyal bilimler ve ruh sağlığı alanında yetkin akademisyenlerin danışmanlığında sürecin takip edilmesini, ön test ve son testlerle gelişim ve farklılıklar araştırılarak, birebir görüşmeler, gözlemler gibi nitel yöntemlerle toplanan verilerle gerekli analizler yapılarak proje çıktılarının literatüre kazandırılmasını sağlamayı hedefliyoruz.

Kardeşlik Bağı Projesi Fonu

Ocak - Aralık 2019 döneminde Kardeşlik Bağı Projesi’ni bağışçılarımızın desteğiyle tamamladık. 13 Ocak 2020’de Türk Kızılayı ile imzaladığımız protokol kapsamında, 2020 yılı sonuna kadar Türk Kızılayı iş birliği ve bağışçılarımızın desteğiyle projemizi yürüttük. 15 Şubat 2021 itibariyle 1 yıl süreyle projemizi Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Gençlik Projeleri Destek Programı desteği ile devam ettirdik. Projemiz Mart 2022 itibari ile bağışçılarımızın destekleri ile devam etmektedir.