Sosyal inceleme ve yardım çalışmalarımız sırasında savaş, göç, ebeveyn-kardeş kaybı, gelir yetersizliği, sağlık sorunları vb. sebeplerle psikolojik desteğe ihtiyacı olduğu belirlenen ve/ya derneğimize ulaşarak psikolojik destek talep eden yetim ve ihtiyaç sahibi çocukları ve ebeveynlerini, gönüllü ruh sağlığı uzmanı ekiplerimize ve işbirliği yaptığımız özel kurumlara, sivil toplum kuruluşlarına yönlendiriyoruz. Çocukların ve ailelerinin bireysel ya da grupla psikoterapi hizmeti almalarını, psikoeğitim programlarına ve atölye çalışmalarına katılımlarını sağlıyoruz ve psikolojik destek sürecinin devamlılığını takip ediyoruz.