Amacımız

Amacımız, yetim ve ihtiyaç sahibi çocukların tebessümüne vesile olmak; maddi, eğitim ve psikososyal ihtiyaçlarına destek vermek ve iyilik çalışmalarında aktif katılım gösteren insan kaynağını geliştirmektir.

İlke ve Değerlerimiz

  • Güvenilirlik, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerine bağlı kalarak faaliyet yürütmek.
  • Gönüllülük, fedakârlık, diğergamlık, samimiyet, merhamet ve dayanışma temelinde insan odaklı çalışmak.
  • Dil, din, ırk, cinsiyet ayrımı yapmaksızın objektif değerlendirme kriterleriyle ihtiyaç sahibi çocuklara adil bir şekilde destek sağlamak.
  • Bağışı, veriliş amacı doğrultusunda, en kısa zamanda, en verimli şekilde ihtiyaç sahibine ulaştırmak.
  • İyiliği yaymak için her daim, ilkeleri çerçevesinde disiplinli ve dinamik hareket etmek.
  • Sorumluluk bilinciyle profesyonel gönüllülüğü benimsemek.
  • Uzmanlıklardan ve farklı disiplinlerden faydalanmak.
  • Dernek çalışmalarını, geliştirilen temel değerler, ilke ve yöntemler çerçevesinde kişi ve gruplara bağlı kalmaksızın kalıcı ve bağımsız bir yapıya kavuşturmak.
  • Tecrübe aktarımını, yenilikçi yaklaşımı ve istişareyi önemsemek.