Hikayemiz, 2011 yılında karikatürlerle süslenmiş kitap ayraçlarını iyiliğe vesile kıldığımız Kitap Ayracı Projesi ile başladı. Boğaziçi Üniversitesi’nde tohumlarını attığımız iyilik hareketimize onlarca üniversiteden binlerce öğrenci dahil oldu. Öğrencilerin aktif çalışmalarıyla filizlenen projemiz, çok kısa bir sürede yediden yetmişe binlerce gönüllünün desteğini aldı. Gayretlerimizin meyvesi olarak üç yıl içerisinde önce Afrika'da 21 katarakt ameliyatı yaptırdık. Ardından Afrika'nın en fakir ülkelerinden biri olan Malavi'de 46 kişilik bir yetimhane ve Tayland’ın güneyindeki Patani'de 360 kişilik bir okul inşa ettirerek ilk kalıcı eserlerimizi çocuklara armağan ettik. Bunlarla birlikte iyilik halkaları kurarak hayırseverleri bir araya getirdik ve her ay yüzlerce yetimin ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağladık. 

Ulusal ve uluslararası medyada yankı bulan ve “Cesaret Ödülü” ve “Uluslararası İyilik Ödülü” ile ödüllendirilen gönüllü faaliyetlerimizin merkezine yetimleri alarak 2014 yılında İyilikhane Yetimlerle Dayanışma Derneği’ni kurduk. Yurt içinde ve yurt dışındaki çalışmalarımızda, yetim çocukların yanı sıra babası hayatta olan ancak çok zor şartlar altında yaşamını sürdüren ihtiyaç sahibi çocukları da gündemimizde tutabilmek adına daha kapsayıcı bir ifade ile yola devam etmeye karar verdik ve 2017 yılında derneğimizin ismini İyilikhane Çocuk Derneği olarak değiştirdik.

İyilikhane’de, çocukların tebessümüne vesile olma niyetiyle yola çıktığımız ilk günden beri dil, din, ırk, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin minik kalplere dokunmaya ve iyiliği yaymaya devam ediyoruz. 8000’i aşkın gönüllümüzün ve bağışçımızın desteğiyle;

  • Bangladeş’te 170 çocuk için üçüncü kalıcı eserimiz olan bir yetimhane inşa ettirdik.
  • İyilik Halkaları projemizi büyüterek yüzlerce yetimi ve ihtiyaç sahibi çocuğu düzenli olarak destekledik ve halen desteklemeye devam ediyoruz.
  • İstanbul’da yetim, mülteci, ihtiyaç sahibi çocukların hanelerini kapı kapı dolaşarak ziyaret ediyor ve onlara gıda, kıyafet, okul forması, kırtasiye malzemesi vb. insani yardım ulaştırıyoruz.
  • Mülteci çocuklara yönelik bir uyum projemiz olan Kardeşlik Bağı’nda, ülkemize sığınan ve maddi imkansızlıklar içerisinde yaşayan mülteci çocukları, üniversite öğrencisi/mezunu gönüllülerimizle buluşturuyor ve her iki tarafa da şifa olmasını amaçladığımız güvenli bağların kurulmasını destekliyoruz.
  • Bunlarla birlikte dönemsel olarak kampanyalar organize ederek çocuklara bayramlık hediyeleri, kışlık kıyafet ve acil yardım malzemeleri ulaştırıyor ve çocuk iftarları, piknikleri, buluşmaları düzenleyerek çocukların zihinlerinde gönüllülerimizle hoş hatıralar bırakmaya gayret ediyoruz.

İyilikhane Çocuk Derneği, 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununun 7. maddesi uyarınca T.C. İstanbul Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü tarafından verilen 91816 sayılı Olur'ları ile yardım toplama iznine sahiptir. Vergi dairesi Fatih olup vergi numarası 4830345289'dur. Dernek faaliyetleri, 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununun 16. Maddesi gereğince T.C. İstanbul Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü birimlerince denetlenmektedir.